mgr Anna Maria Pinchinat-Miernik
tłumacz przysięgły języka angielskiego

604-212-833
e-mail anna.pinchinat-miernik@sterling.net.pl