tłumaczenia pisemne – przysięgłe*

 na polskina angielski

tłumaczenie40,0050,00

dodatkowy egzemplarz tłumaczenia8,0010,00

poświadczenie dostarczonego tłumaczenia20,0025,00

tłumaczenie ekspresowe***80,0090,00

specjalistyczne, trudne do odczytania, sporządzone pismem ręcznym60,0070,00

tłumaczenia pisemne – zwykłe**

 na polskina angielski

tłumaczenie60,0060,00

tłumaczenie ekspresowe***90,0090,00

*      1 strona tłumaczenia przysięgłego = 1125 znaków komputerowych
**    1 strona tłumaczenia zwykłego = 1800 znaków komputerowych
***  tłumaczenie ekspresowe: ponad 6 stron na dzień roboczy
mgr Anna Maria Pinchinat-Miernik
tłumacz przysięgły języka angielskiego

604-212-833
e-mail anna.pinchinat-miernik@sterling.net.pl